BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VISION THÁNG 1/2018
SẢN PHẨM VISION VND

CƠ SỞ
Antiox+, Chromevital+, Detox+, Lifepac Senior, Mega, Nutrimax+, Pax+ forte, Sveltform+ 476.000

CHUYÊN SÂU
Bộ Nam Giới: Artum, Lamin, Stalon, Ursul 840.000
Bộ Phụ Nữ: Artemida, Beauty, Medisoya, Nortia 840.000
Bộ Chống Căng Thẳng Thần Kinh: Hiper, Mistik, Passilat, Revien  840.000
Bộ Phục Hồi: Beesk, Cupers Neo 840.000
Bộ Gia Đình: Brain-o-flex, Cheviton, Vinex 700.000
Bộ Giảm Cân: Fat Absorber, SupreFiber  672.000
Các Sản Phẩm Khác:
CardioDrive 1.798.000
D i Guard nano, Granatin Q10 952.000
Deecleance, EasyLAX 536.500
DiReset 840.000
EnjoyNT, Osteosanum 630.000
LCBalance 609.000
LiveLong 1.652.000
Safe-to-see forte 957.000
VenoStrong 700.000

TRẺ EM
Junior Be Big 510.000
Junior Be Healthy, Junior Be Smart  600.000
Junior Be Strong 825.000
Junior Be Wise+, Junior Neo+ 476.000

THỨC ĂN THÔNG MINH
D4X ( Get Active, Get Detox, Get Smart, Get Young )  432.000
Bio Drink (Life, Mind, Pure) 350.000

MỸ PHẨM
Gel Millenium Neo 1.358.000
Mặt nạ I'MAgaeQ  309.500
Vision Skincare 2.750.000

DÒNG SẢN PHẨM VISION R
Antiox-R, Svelform-R, Mega-R  392.000
Brain-O-Flex-R 420.000

BIO-IN
Express Solution (Immune care / Women care / Nutrition care)
Giải pháp 14 ngày
3.740.000
Fast Fix (Immune care / Women care / Nutrition care)
Giải pháp 28 ngày
7.480.000
Long Lasting
(Mix / Immune care / Women care / Nutrition care / Immune + Nutrition)
Giải pháp 70 ngày
14.960.000Từ Khóa:
• Bảng Giá Sản Phẩm Vision
• Bảng Giá Thực Phẩm Chức Năng Vision
• Gia Thuc Pham Chuc Nang Vision
• Bảng Giá Sản Phẩm Vision Mới Nhất
• Bang Gia Thuc Pham Vision
• BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VISION THÁNG 1/2018
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VISION, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VISION